Βασικοί κανόνες απολύμανσης

Οι απολυμάνσεις πραγματοποιούνται από εξειδικευμένα συνεργεία για την εξόντωση των μικροβίων όταν αυτά αναπτύσσονται και εκτελείται σε  εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους, χώρους υγείας, χώρους τροφίμων , χώρους μαζικής εστίασης, σπίτια και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο για υγειονομικής σημασίας λόγους.

Read more